دسته بندی ها

پشتیبانی 24 ساعته

پشتیبانی آنلاین


ما همیشه در کنار شما هستیم...

پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته!

روی تصویر زیر کلیک کنید.تماس فوری با کارشناس پشتیبانی:  ٠٩١٢٢٣٦٩٦٢٣

تلفن تماس با دفتر چین:         ٨٦١٨٦٢٠٧٧٥٥٤٤+

تماس ٢٤ ساعته با کارشناسان ما:    ٨٨٨٠٢٨٠٠ ٠٢١

٨٨٩١٤٦٤١    --    ٨٨٩٠٧٤٧١    --    ٨٨٩٠٦٧٧٢

٣٣١٣٨٣٠٦    --    ٣٣٥١٦٢٦٥    --    ٣٣٥١١٨١١

در صورت مشغول بودن خطوط، تماس شما به

موبایل اولین کارشناس آزاد منتقل خواهد شد.

انجام مکاتبات و ارسال موراد مربوط به گارانتی

به آدرس: تـهران، صـندوق پـستی ١١١١-١١٨٥٨