دسته بندی ها

همکار هستید؟

مشاهده قیمت همکاری

بعد از وارد شدن به وب سایت و یا اپلیکیشن، شما قیمت های تک فروشی را میبینید.

هرچند که قیمت های تک فروشی هم بسیار پایین تر از قیمت های عمده فروشی در بازار است.

اما در صورتیکه همکار ما هستید، برای مشاهده قیمت های عمده فروشی بعد از ثبت نام در اپلیکیش و یا وب سایت، بر روی تصویر زیر کلیک کنید تا اکانت کاربری شما به نوع همکاری تغییر داده شود. بعد از آن لازم است یکبار اپلیکیشن و یا وب سایت را کاملاً بسته و مجدداً باز نمایید تا قیمت های همکاری را مشاهده نمایید.نکته: برای تغییر اکانت شما به نوع همکاری، مستندات نشان دهنده فعالیت شما در این صنف مورد نیاز است.


تماس فوری با کارشناس پشتیبانی:  ٠٩١٢٢٣٦٩٦٢٣

تلفن تماس با دفتر چین:         ٨٦١٨٦٢٠٧٧٥٥٤٤+

تماس ٢٤ ساعته با کارشناسان ما:    ٨٨٨٠٢٨٠٠ ٠٢١

٨٨٩١٤٦٤١    --    ٨٨٩٠٧٤٧١    --    ٨٨٩٠٦٧٧٢

٣٣١٣٨٣٠٦    --    ٣٣٥١٦٢٦٥    --    ٣٣٥١١٨١١

در صورت مشغول بودن خطوط، تماس شما به

موبایل اولین کارشناس آزاد منتقل خواهد شد.

انجام مکاتبات و ارسال موراد مربوط به گارانتی

به آدرس: تـهران، صـندوق پـستی ١١١١-١١٨٥٨