دسته بندی ها

انواع باتری اورجینال

 • باتری اورجینال S2 سامسونگ 1650 میلی آمپر
  ۷%
  باتری اورجینال S2 سامسونگ 1650 میلی آمپر

  52,000

  48,500 تومان

 • باتری اورجینال J7 سامسونگ
  ۴%
  باتری اورجینال J7 سامسونگ

  61,000

  58,500 تومان

 • باتری اورجینال CE سامسونگ
  ۱%
  باتری اورجینال CE سامسونگ

  29,800

  29,500 تومان

 • باتری اورجینال T2 سونی
  ۴%
  باتری اورجینال T2 سونی

  78,000

  75,000 تومان

 • باتری اورجینال G355 سامسونگ 2000 میلی آمپر
  ۵%
  باتری اورجینال G355 سامسونگ 2000 میلی آمپر

  49,000

  46,500 تومان

 • باتری اورجینال S5 mini سامسونگ
  ۶%
  باتری اورجینال S5 mini سامسونگ

  69,500

  65,000 تومان

 • باتری اورجینال G850 سامسونگ
  ۱%
  باتری اورجینال G850 سامسونگ

  68,500

  67,500 تومان

 • باتری اورجینال S4 mini سامسونگ 1900 میلی آمپر
  ۶%
  باتری اورجینال S4 mini سامسونگ 1900 میلی آمپر

  48,500

  45,500 تومان

 • باتری اورجینال V20 ال جی
  ۲%
  باتری اورجینال V20 ال جی

  91,500

  89,500 تومان

 • باتری اورجینال S3 mini سامسونگ 1500 میلی آمپر
  ۱۲%
  باتری اورجینال S3 mini سامسونگ 1500 میلی آمپر

  48,500

  42,500 تومان

 • باتری اورجینال G530 سامسونگ 2600 میلی آمپر
  ۳%
  باتری اورجینال G530 سامسونگ 2600 میلی آمپر

  58,000

  56,000 تومان

 • باتری اورجینال S4 سامسونگ 2600 میلی آمپر
  ۵%
  باتری اورجینال S4 سامسونگ 2600 میلی آمپر

  58,000

  55,000 تومان

 • باتری اورجینال G3 ال جی
  ۰%
  باتری اورجینال G3 ال جی

  79,800

  79,500 تومان

 • باتری اورجینال S3 سامسونگ 2100 میلی آمپر
  ۱%
  باتری اورجینال S3 سامسونگ 2100 میلی آمپر

  50,000

  49,500 تومان

 • باتری اورجینال G350 - 8260 سامسونگ 1800 میلی آمپر
  ۱%
  باتری اورجینال G350 - 8260 سامسونگ 1800 میلی آمپر

  47,000

  46,500 تومان

 • باتری اورجینال 8260 سامسونگ 1800 میلی آمپر
  باتری اورجینال 8260 سامسونگ 1800 میلی آمپر

  45,500 تومان

 • باتری اورجینال Ace سامسونگ 1350 میلی آمپر
  ۱۱%
  باتری اورجینال Ace سامسونگ 1350 میلی آمپر

  52,000

  46,500 تومان

 • باتری اورجینال A710 سامسونگ
  ۴%
  باتری اورجینال A710 سامسونگ

  67,500

  65,000 تومان

 • باتری اورجینال V3 موتورولا
  ۴%
  باتری اورجینال V3 موتورولا

  38,000

  36,500 تومان

 • باتری اورجینال J510 سامسونگ
  ۲%
  باتری اورجینال J510 سامسونگ

  63,500

  62,000 تومان

 • باتری اورجینال 5X هوآوی
  باتری اورجینال 5X هوآوی

  87,500 تومان

 • باتری اورجینال J120 سامسونگ
  ۸%
  باتری اورجینال J120 سامسونگ

  49,000

  45,000 تومان

 • باتری اورجینال P9 هوآوی
  ۵%
  باتری اورجینال P9 هوآوی

  88,500

  84,500 تومان

 • باتری اورجینال J111 سامسونگ
  ۵%
  باتری اورجینال J111 سامسونگ

  51,000

  48,500 تومان

 • باتری اورجینال سامسونگ 1200 میلی آمپر
  ۴%
  باتری اورجینال سامسونگ 1200 میلی آمپر

  44,500

  42,500 تومان

 • باتری اورجینال BL-T24 ال جی
  ۳%
  باتری اورجینال BL-T24 ال جی

  92,500

  89,500 تومان

 • باتری اورجینال سامسونگ 1500 میلی آمپر
  ۱۰%
  باتری اورجینال سامسونگ 1500 میلی آمپر

  47,000

  42,500 تومان

 • باتری اورجینال C5 سامسونگ
  ۵%
  باتری اورجینال C5 سامسونگ

  75,000

  71,500 تومان

 • باتری اورجینال E250 سامسونگ
  ۶%
  باتری اورجینال E250 سامسونگ

  26,500

  25,000 تومان

 • باتری اورجینال S6 Edge Plus سامسونگ
  ۴%
  باتری اورجینال S6 Edge Plus سامسونگ

  75,500

  72,500 تومان