دسته بندی ها

انواع باتری اورجینال

 • باتری اورجینال 4C نوکیا
  ۵%
  باتری اورجینال 4C نوکیا

  22,000

  21,000 تومان

 • باتری اورجینال 3L نوکیا
  باتری اورجینال 3L نوکیا

  55,000 تومان

 • باتری اورجینال 5j نوکیا
  باتری اورجینال 5j نوکیا

  52,500 تومان

 • باتری اورجینال سونی BST-36
  باتری اورجینال سونی BST-36

  35,000 تومان

 • باتری اورجینال BA950 سونی
  باتری اورجینال BA950 سونی

  95,000 تومان

 • باتری اورجینال BL-44JH ال جی
  باتری اورجینال BL-44JH ال جی

  85,000 تومان

 • باتری اورجینال G Pro ال جی
  باتری اورجینال G Pro ال جی

  95,000 تومان

 • باتری اورجینال 5C نوکیا
  ۵%
  باتری اورجینال 5C نوکیا

  22,000

  21,000 تومان

 • باتری اورجینال E250 سامسونگ
  باتری اورجینال E250 سامسونگ

  38,500 تومان

 • باتری اورجینال G360 سامسونگ 2000 میلی آمپر
  باتری اورجینال G360 سامسونگ 2000 میلی آمپر

  84,500 تومان

 • باتری اورجینال S3 سامسونگ 2100 میلی آمپر
  باتری اورجینال S3 سامسونگ 2100 میلی آمپر

  75,000 تومان

 • باتری اورجینال j110 سامسونگ
  باتری اورجینال j110 سامسونگ

  76,000 تومان

 • باتری اورجینال S4 mini سامسونگ 1900 میلی آمپر
  باتری اورجینال S4 mini سامسونگ 1900 میلی آمپر

  85,000 تومان

 • باتری اورجینال S4 سامسونگ 2600 میلی آمپر
  باتری اورجینال S4 سامسونگ 2600 میلی آمپر

  75,000 تومان

 • باتری اورجینال G530 سامسونگ 2600 میلی آمپر
  باتری اورجینال G530 سامسونگ 2600 میلی آمپر

  95,000 تومان

 • باتری اورجینال J7 سامسونگ
  باتری اورجینال J7 سامسونگ

  105,000 تومان

 • باتری اورجینال A710 سامسونگ
  باتری اورجینال A710 سامسونگ

  120,000 تومان

 • باتری اورجینال A510 سامسونگ
  باتری اورجینال A510 سامسونگ

  87,000 تومان

 • باتری اورجینال Y300 هوآویی 1730 میلی آمپر
  باتری اورجینال Y300 هوآویی 1730 میلی آمپر

  65,000 تومان

 • باتری اورجینال G510 هوآویی 1750 میلی آمپر
  باتری اورجینال G510 هوآویی 1750 میلی آمپر

  65,000 تومان

 • باتری اورجینال G610 هوآویی 2150 میلی آمپر
  باتری اورجینال G610 هوآویی 2150 میلی آمپر

  65,000 تومان

 • باتری اورجینال G750 هوآویی 3000 میلی آمپر
  باتری اورجینال G750 هوآویی 3000 میلی آمپر

  125,000 تومان

 • باتری اورجینال BST-33 سونی
  باتری اورجینال BST-33 سونی

  29,500 تومان

 • باتری اورجینال BL-T24 ال جی
  باتری اورجینال BL-T24 ال جی

  89,500 تومان

 • باتری اورجینال P9 هوآوی
  باتری اورجینال P9 هوآوی

  84,500 تومان

 • باتری اورجینال 5X هوآوی
  باتری اورجینال 5X هوآوی

  87,500 تومان

 • باتری اورجینال G3 ال جی
  باتری اورجینال G3 ال جی

  79,500 تومان

 • باتری اورجینال V20 ال جی
  باتری اورجینال V20 ال جی

  89,500 تومان

 • باتری اورجینال T2 سونی
  باتری اورجینال T2 سونی

  75,000 تومان

 • باتری اورجینال G5 ال جی
  باتری اورجینال G5 ال جی

  89,500 تومان