دسته بندی ها

هواوی

 • باتری اورجینال Y6 هوآوی
  ۴%
  باتری اورجینال Y6 هوآوی

  65,000

  62,500 تومان

 • باتری اورجینال Mate7 هوآویی
  ۱۳%
  باتری اورجینال Mate7 هوآویی

  83,000

  72,000 تومان

 • باتری اورجینال P8 Lite هوآویی
  ۴%
  باتری اورجینال P8 Lite هوآویی

  75,500

  72,500 تومان

 • باتری اورجینال Honor 6 هوآویی
  ۲%
  باتری اورجینال Honor 6 هوآویی

  76,000

  74,500 تومان

 • باتری اورجینال Honor4C هوآویی
  ۵%
  باتری اورجینال Honor4C هوآویی

  76,000

  72,500 تومان

 • باتری اورجینال G7 هوآویی
  ۴%
  باتری اورجینال G7 هوآویی

  65,000

  62,500 تومان

 • باتری اورجینال P6 هوآویی
  ۳%
  باتری اورجینال P6 هوآویی

  68,500

  66,500 تومان

 • باتری اورجینال Y300 هوآویی 1730 میلی آمپر
  ۲%
  باتری اورجینال Y300 هوآویی 1730 میلی آمپر

  46,500

  45,500 تومان

 • باتری اورجینال G510 هوآویی 1750 میلی آمپر
  ۳%
  باتری اورجینال G510 هوآویی 1750 میلی آمپر

  45,000

  43,500 تومان

 • باتری اورجینال G610 هوآویی 2150 میلی آمپر
  ۱%
  باتری اورجینال G610 هوآویی 2150 میلی آمپر

  59,800

  59,500 تومان

 • باتری اورجینال Y220 هوآویی 1500 میلی آمپر
  ۴%
  باتری اورجینال Y220 هوآویی 1500 میلی آمپر

  44,500

  42,500 تومان

 • باتری اورجینال G600 هوآویی 2150 میلی آمپر
  ۲%
  باتری اورجینال G600 هوآویی 2150 میلی آمپر

  59,500

  58,500 تومان

 • باتری اورجینال G750 هوآویی 3000 میلی آمپر
  ۸%
  باتری اورجینال G750 هوآویی 3000 میلی آمپر

  64,500

  59,500 تومان

 • باتری اورجینال G730 هوآویی 2400 میلی آمپر
  ۸%
  باتری اورجینال G730 هوآویی 2400 میلی آمپر

  65,000

  59,500 تومان

 • باتری اورجینال 3C Lite هوآویی 2000 میلی آمپر
  ۸%
  باتری اورجینال 3C Lite هوآویی 2000 میلی آمپر

  58,000

  53,500 تومان

 • باتری اورجینال Mate 8 هوآوی
  ۲%
  باتری اورجینال Mate 8 هوآوی

  91,000

  89,500 تومان

 • باتری اورجینال 5X هوآوی
  باتری اورجینال 5X هوآوی

  87,500 تومان

 • باتری اورجینال P9 هوآوی
  ۵%
  باتری اورجینال P9 هوآوی

  88,500

  84,500 تومان

 • باتری اورجینال P8 هوآویی
  ۷%
  باتری اورجینال P8 هوآویی

  اتمام موجودی

 • باتری اورجینال P7 هوآویی
  ۵%
  باتری اورجینال P7 هوآویی

  اتمام موجودی