دسته بندی ها

آیفون

 • باتری اورجینال iphone 6G
  ۲%
  باتری اورجینال iphone 6G

  85,000

  83,000 تومان

 • باتری اورجینال iphone 5G
  ۲%
  باتری اورجینال iphone 5G

  79,500

  78,000 تومان

 • باتری اورجینال iphone 6S
  ۱%
  باتری اورجینال iphone 6S

  86,000

  85,000 تومان

 • باتری اورجینال iphone 7
  ۴%
  باتری اورجینال iphone 7

  136,000

  130,000 تومان

 • باتری اورجینال iphone 7 Plus
  ۷%
  باتری اورجینال iphone 7 Plus

  145,000

  135,000 تومان

 • باتری اورجینال iphone 6 Plus
  ۲۴%
  باتری اورجینال iphone 6 Plus

  145,000

  110,000 تومان

 • باتری اورجینال iphone 6S Plus
  ۱۰%
  باتری اورجینال iphone 6S Plus

  145,000

  130,000 تومان

 • باتری اورجینال iphone S5
  باتری اورجینال iphone S5

  95,000 تومان

 • باتری اورجینال iphone X
  ۹۰%
  باتری اورجینال iphone X

  465,000

  48,500 تومان

 • باتری اورجینال iphone 8G
  ۲۲%
  باتری اورجینال iphone 8G

  365,000

  285,000 تومان

 • باتری اورجینال iphone SE
  ۲۰%
  باتری اورجینال iphone SE

  115,000

  92,000 تومان