دسته بندی ها

انواع تبدیل و رابط

 • OTG پکدار اندروید
  OTG پکدار اندروید

  4,500 تومان

 • OTG تایپ سی پکدار
  OTG تایپ سی پکدار

  8,500 تومان

 • رم ریدر پکدار
  رم ریدر پکدار

  9,500 تومان

 • تبدیل اندروید به تایپ سی با دیتا
  تبدیل اندروید به تایپ سی با دیتا

  8,500 تومان

 • تبدیل اندروید به تایپ سی ریمکس با دیتا
  تبدیل اندروید به تایپ سی ریمکس با دیتا

  9,500 تومان

 • تبدیل تایپ سی به آیفون با دیتا
  تبدیل تایپ سی به آیفون با دیتا

  15,000 تومان