دسته بندی ها

انواع باتری اورجینال

 • باتری اورجینال Nokia BL-4U
  باتری اورجینال Nokia BL-4U

  35,500 تومان

 • باتری اورجینال Nokia BL-5F
  باتری اورجینال Nokia BL-5F

  45,000 تومان

 • باتری اورجینال Nokia BP-6M
  باتری اورجینال Nokia BP-6M

  28,500 تومان

 • باتری اورجینال Nokia BL-4B
  باتری اورجینال Nokia BL-4B

  32,000 تومان

 • باتری اورجینال Nokia BL-6Q
  باتری اورجینال Nokia BL-6Q

  33,500 تومان

 • باتری اورجینال Nokia BL-5K
  باتری اورجینال Nokia BL-5K

  45,000 تومان

 • باتری اورجینال Nokia BL-6F
  باتری اورجینال Nokia BL-6F

  45,000 تومان

 • باتری اورجینال Nokia BL-5B
  باتری اورجینال Nokia BL-5B

  28,500 تومان

 • باتری اورجینال Nokia BP-6X
  باتری اورجینال Nokia BP-6X

  99,500 تومان

 • باتری اورجینال 5BT نوکیا
  باتری اورجینال 5BT نوکیا

  0 تومان

 • باتری اورجینال Nokia BL-4S
  باتری اورجینال Nokia BL-4S

  34,500 تومان

 • باتری اورجینال iphone 6G
  باتری اورجینال iphone 6G

  83,000 تومان

 • باتری اورجینال iphone 5G
  باتری اورجینال iphone 5G

  78,000 تومان

 • باتری اورجینال iphone 6S
  باتری اورجینال iphone 6S

  85,000 تومان

 • باتری اورجینال iphone 7
  باتری اورجینال iphone 7

  130,000 تومان

 • باتری اورجینال iphone 7 Plus
  باتری اورجینال iphone 7 Plus

  135,000 تومان

 • باتری اورجینال iphone 6 Plus
  باتری اورجینال iphone 6 Plus

  110,000 تومان

 • باتری اورجینال iphone 6S Plus
  باتری اورجینال iphone 6S Plus

  130,000 تومان

 • باتری اورجینال M9 اچ تی سی
  باتری اورجینال M9 اچ تی سی

  79,500 تومان

 • باتری اورجینال G4 ال جی
  باتری اورجینال G4 ال جی

  78,500 تومان

 • باتری اورجینال Y6 هوآوی
  باتری اورجینال Y6 هوآوی

  62,500 تومان

 • باتری اورجینال Z5 Premium سونی
  باتری اورجینال Z5 Premium سونی

  89,500 تومان

 • باتری اورجینال Z1 mini سونی
  باتری اورجینال Z1 mini سونی

  76,500 تومان

 • باتری اورجینال Z3 mini سونی
  باتری اورجینال Z3 mini سونی

  78,500 تومان

 • باتری اورجینال iphone S5
  باتری اورجینال iphone S5

  95,000 تومان

 • باتری اورجینال iphone X
  باتری اورجینال iphone X

  48,500 تومان

 • باتری اورجینال iphone 8G
  باتری اورجینال iphone 8G

  285,000 تومان

 • باتری اورجینال iphone SE
  باتری اورجینال iphone SE

  92,000 تومان

 • باتری اورجینال G11 اچ تی سی
  باتری اورجینال G11 اچ تی سی

  66,500 تومان

 • باتری اورجینال HD2 BB81100 اچ تی سی
  باتری اورجینال HD2 BB81100 اچ تی سی

  65,400 تومان